Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Andere meditatieve teksten

Geloven en geloven
Tussen geloven en geloven is verschil.

Er is een geloof dat scheidt, en ook dat samenbrengt

Er is een geloof dat eist en oordeelt, en ook dat verwijst en helpt

Er is een gelof dat doodt, maar ook dat steunt en bemoedigt

Er is geloof dat tot begrijpen bevrijdt, maar ook dat onverdraagzaamheid oproept

Er is geloof dat de mens op het oog heeft, maar ook dat van de mens afziet

Er is geloof dat wegen en mogelijkheden laat zien, maar ook is er geloof dat alles tot noodlot verklaart

Er is geloof dat tranen droogt, en ook dat harten verhardt

Er is geloof dat doden tot leven wekt, maar ook dat voluit leven verhindert

Er is geloof dat de fantasie aanspoort, maar ook is er geloof dat alle creativiteit verstikt

 

Er is dus wel degelijk verschil tussen geloof en geloof.

 

Jaap de lange, theoloog te Kampen.

 


Enkele Bijbelgedeelten die men in een bepaalde situatie kan lezen.

Vreugde:

Psalm 43: 3-5

Psalm 110

Psalm 118

Psalm 146

Johannes 15: 11-14

Filippenzen 4:4-7

Verdriet:

Psalm 42:2-6

Psalm 126

Jesaja 40:1-5

Matteus 11:28-30

2 Corinthe 1:3-5

 

Geboorte:

Psalm 105:1-10

Psalm 139:13-18

Johannes 16:21-22

Lukas 18:15-17

 

 

Ziekte:

Psalm 23

Psalm 31:2-6

Psalm 73:23-26

Jesaja 53:3-4

2 Corinthe 12:7-10

 

Ouderdom:

Psalm 71:17-23

Psalm 90

Psalm 92:13-16

Prediker 12

Romeinen 8:18-25

 

Rouw:

Psalm 39:2-8

Johannes 14:1-3

Romeinen 8:31-39

2 Corinthe 5:1-8

 

 

Angst:

Psalm 27:1-3

Psalm 27:7-10

Psalm 138:7-8

Jesaja 41:8-10

Matteus 8:23-27

Johannes 16:23

Dankbaarheid:

Psalm 31-20-25

Psalm 103

Psalm 116

Jesaja 12

Colossenzen 3:15-17

Openbaringen 1:12 e.v.

Vergeving:

Psalm 32

Psalm 130

Jesaja 53:5-7

Romeinen 5:1-11

2 Corinthe 5:17-21

 

Vertrouwen:

Psalm 62:6-9

Psalm 91:1-2

Psalm 121

Habakuk 3:17-19

Hebreeën 12:1-2

 

Kracht:

Psalm 84:5-8

Jesaja 40:27-31

Efeze 3:14-21

Efeze 6:10-17

 

 

Licht:

Jesaja 9:1-6

Jesaja 60:1-3

Johannes 8:12 e.v.

Romeinen 13:11-12

1 Johannes 1:5-7

 

Toekomst:

Jesaja 35

Jesaja 62

Micha 4:1-5

Hebreeën 11:8-18

Openbaringen 21

Openbaringen 22

 

 


BLIJF BIJ ME
Boven het gedicht dat begint met ‘Blijf bij me, want de dag versmalt’ had ook een titel kunnen staan n.l. ‘Getsemane’ Blijf bij me is een vraag die Jezus aan de discipelen stelde, maar die laten het afweten, ook bij de vraag van Jezus: ‘vertel me dat na deze donkere nacht, een nieuwe dag zal aanbreken’. Dit gedicht van Margreet Spoelstra is geschreven naar aanleiding van de presentatie van afbeeldingen van de kruisweg in de kerk van Rozendaal.
Ank Schipper

Blijf bij me want de dag versmalt
nog even in de nacht
zal het licht verjagen
blijf bij me als je kunt
help me
het zwart te verdragen
hou de nacht met me uit
zing me
liedjes van liefde
vertel me
verhalen van licht
en
als je kunt
dat na de nacht de morgen komt.

Margreet Spoelstra


PASEN
Het pure witte licht
van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht
een keerpunt in de tijd

In stilte, ongezien
en stralend, onverwacht,
herrijst de levende
uit dood en donk’re nacht.

De kruiden van de dood
zij kunnen weggedaan
De Opgestane leeft
en spreekt Maria aan.

Haar blij getuigenis
zet zich onstuitbaar voort,
dit ongelooflijk nieuws
wordt tot vandaag verwoord.

De werkelijkheid van God
breekt in ons leven in
als ruimte, perspectief,
geeft alles nieuwe zin.

Waar leven triomfeert,
het dode overwint,
daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd
is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop
in ’t menselijk bestaan.

Marijke de Bruijne