Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ARNHEM

Het Samen-op-Weg-proces tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland begon met Pinksteren in 1961 met een oproep van achttien hervormde en gereformeerde predikanten dat “de gescheidenheid van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken niet langer geduld kon worden”. Later sloot de Evangelisch-Lutherse Kerk zich daarbij aan.

Het Samen op Weg-proces tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Arnhem ontwikkelde zich langs de weg van de geleidelijkheid. Uitgangspunt van het stedelijke beleid is steeds geweest dat er geen dwang zou worden uitgeoefend op de wijkgemeenten.

In de jaren vijftig viel de verhouding hervormd-gereformeerd nog als koel te kwalificeren. Toch bloeide het kerkelijk leven. De hervormde gemeente had in 1960 33.360 leden met twaalf predikanten. De gereformeerde kerk telde 6118 leden met zes predikanten.

Ook in Arnhem kwam het Samen op Weg-proces op gang. De kerken kregen weer oog voor elkaar. Ze ontdekten dat de verhalen over de andere kerk een eigen leven waren gaan leiden en dat ze een vertekend beeld van elkaar hadden en dat soms nog koesterden ook.

In februari 1985 richten de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk, de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Elden zich met een gezamenlijke intentieverklaring “Samen op Weg” tot alle kerkenraden en gemeenteleden. Daarin spraken zij hun dankbaarheid uit voor de groeiende samenwerking tussen de hervormde en gereformeerde wijkgemeenten.

Op 1 januari 2004 gingen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Arnhem een federatie aan onder de naam “Protestantse Gemeente in wording te Arnhem”.

Op 1 januari 2008 kwam de fusie tot stand en verdween het “in wording” uit de naam.

Protestantse Wijkgemeente Bethlehemkerk

De Protestantse wijkgemeente Bethlehemkerk heeft ruim 700 leden, woonachtig in Presikhaaf, het Broek, de Rietlanden en het Statenkwartier.

Presikhaaf is een naoorlogse wijk en grotendeels gebouwd in de jaren vijftig. Mensen van allerlei pluimage bevolkten de nieuwe wijk. Daaronder was ook een aantal hervormden en gereformeerden. Aanvankelijk kerkten de hervormden in een houten noodkapel aan de Haringvlietstraat en de gereformeerden in de Julianakerk, een witte houten noodkerk aan de Julianalaan en toen die in 1960 te klein werd in de Oosterkerk aan de Rietgrachtstraat.

Voor bijzondere bijeenkomsten zoals wijkavonden en kerstvieringen maakten de gereformeerden gebruik van de kapel van de hervormde gemeente.

Op 6 april 1963 werd de Bethlehemkerk door de hervormde gemeente officieel in gebruik genomen, gevolgd door de gereformeerde Bethaniëkerk op 17 mei 1963. Het kerkelijk leven floreerde. Hoewel de samenwerking tussen hervormden en gereformeerden al in de jaren zestig begon heeft het nog tot 2000 geduurd voordat er een Samen op Weg-gemeente ontstond. Deze gemeente koos in 2000 voor de Bethlehemkerk als wijkkerk. De Bethaniëkerk werd op 10 december voor de eredienst gesloten.