Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Kerkdiensten

Zondagse eredienst

Elke zondag is er om 10.00 uur in de Bethlehemkerk een eredienst. De zondagse eredienst is het centrum van ons gemeente-zijn, waar gasten en gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. Jong en oud ontmoeten elkaar. Het is een ontmoetingsplek voor een ieder. In deze dienst wordt er gezongen en gebeden. De Bijbel, Gods Woord, speelt hierin een cruciale rol. Het doel is steeds om te horen wat God tot ons te zeggen heeft. Gods Woord is niet alleen een boek met oude verhalen. Het is Gods verhaal dat verbonden wil worden met ons leven van alledag.


We hopen ook u/ jou een keer te mogen ontmoeten, en te spreken. Want elke zondag is er na de dienst koffie. Een ideale gelegenheid om elkaar daar tegen te komen.