Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Liturgie komende zondag

 

 

ORDE VAN DIENST BETHLEHEMKERK

PRESIKHAAF

 

4 november 2018

 

Inleidend orgelspel

 

- Intochtslied : Psalm 119 vers 1 en 13 op de melodie van lied 221

 

- Welkom door de ouderling

 

- Licht dat zich verspreiden wil.

 

+ Zingen : Psalm 119 : 14 ( melodie 221)

 

+ Stil gebed, bemoediging en groet

 

- Zingen : 321 : 1,2

 

- Kyriegebed

 

- Zingen : 321: 4, 5

 

- DIENST VAN HET WOORD

 

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

- 1e schriftlezing: 1 Koningen 3 : 5 – 12

 

- - Zingen : Psalm 72 : 1

 

- 2e schriftlezing : Matteüs 13, 44 - 46

 

- Zingen : 339 A

 

- VERKONDIGING

 

- Zingen : Psalm 119 : 47 en 48 ( melodie van de Psalm)

 

- DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 

- Dankgebed en voorbeden

 

- Bloemengroet en mededelingen

 

- Inzameling van de gaven

1e collecte voor Kerkinactie ( Zending )

2e collecte voor plaatselijk kerkenwerk

3e collecte voor onderhoud gebouwen

 

+ Slotlied : 871

 

+ Zegen met het gezongen “Amen, amen, amen”.

 

Bij + gaat de gemeente staan

 

==================================================

 

Bij deze dienst:

 

Voorganger: ds. Ruth van der Waall

Lector: Nollie Kramer

Ouderling : Nolllie kramer

Diaken : Marthy te Brake

Organist: Jack Blok