Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Nieuws

 

Komende diensten

11 nov Opstandingskerk ds. M.A. Maan

Gezamenlijke dienst met viering H.A.

Kerktaxi BK Dhr. E. Eekma 06-12 129 063

Kerktaxi OK Regina Greidanus 06-27 593 845

 

18 nov Eusebius 10.15 uur pastoor J. Kolkman

dienst met Oudkatholieke Kerk en Anglicaanse Kerk

Kerktaxi BK Mevr. K. Poulussen 36 48 403

Kerktaxi OK Bep Potjer 36 11 560

 

25 nov Bethlehemkerk ds. J. van Holten

Gezamenlijke dienst, laatste zondag kerkelijk jaar

Kerktaxi BK Dhr. P. Rosseel 36 36 335

Kerktaxi OK Jacob Kooistra 06-51 168 622

 

 

Bij de diensten

Vanochtend gaat ds. Ruth v.d. Waall-Schaeffer bij ons voor.

Zondag 11 november is een gezamenlijke dienst, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Ds. Monique Maan gaat in deze dienst voor.

18 november is onze kerk gesloten en is er een dienst in de Eusebiuskerk, aanvang 10.15 uur. Dit is een dienst onder verantwoording van de Oud Katholieke Kerk en de Anglicaanse kerk, voorganger pastoor J. Kolkman.

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en gedenken wij gemeenteleden vanuit de Opstandingskerk en Bethlehemkerk, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Voorganger is ds. Johan van Holten.

 

 

Nieuw communicatiemiddel:

Vorige week heeft u voor het eerst de nieuwsbrief Arnhem Noord ontvangen. Ook vandaag ontvangt u deze weer. Daarin wordt aangegeven dat per 1 januari 2019 Nanette Borger, penningsmeester en wijkadministrateur wordt van de wijkgemeente Arnhem Noord. Wij zijn heel blij dat zij deze taak op zich wil nemen. Om deze reden legt mw. Kobie Visser haar taak als penningmeester per die datum neer. Zij heeft 43 jaar, heel zorgvuldig en adequaat, het penningmeesterschap van onze wijkgemeente gedaan. Eerst in de Bethaniëkerk en bij het samengaan vanuit de Bethlehemkerk. Wij zijn haar hiervoor veel dank verschuldigd.

In december zal op gepaste wijze afscheid van haar worden genomen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd!

 

ETEN IN DE KERK

Dinsdag 13 november is er weer eten in de kerk.

Vanaf 17.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee,

en 17.30 gaan we eten. De kosten zijn € 7.= per persoon.

U kunt zich opgeven bij Gerrie van Toor tel. 3610587

of zondag na de kerkdienst.

 

Bericht van de ZWO-werkgroep van de wijkgemeente Arnhem-Noord

De Diaconieën en de ZWO-werkgroep van de wijkgemeente Arnhem-Noord organiseert op zaterdag 17 november in de Bethlehemkerk een High Tea.

De High Tea kost € 7,50 per persoon en de opbrengst komt ten goede aan het Project Ghana, kinderen uit de slavernij in de visserij. De High Tea begint om 14.30 uur en de middag wordt omstreeks 16.30 uur afgesloten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich tot uiterlijk 11 november opgeven bij één van de hierna genoemde voorbereidingsgroep leden:

Ger de Vries (3622511), Corrien van ’t Oever (06-20242852)

of bij Tjits Strikwerda (3642633).

Heeft u een leuk culinair idee om voor de High Tea te maken, bv een lekkere taart of cake of kleine zoete-hartige hapjes en u wilt daarmee een bijdrage voor het goede doel leveren, dan kunt u dit melden op het aanmeldstrookje of bij één van de voorbereidingsgroep leden. De voorbereidingsgroep neemt daarna contact met u op.

De Voorbereidingsgroep.

 

(Kerst)-kaartenverkoop

Op zondag 2 december wordt in de Bethlehemkerk weer een (kerst)-kaartenverkoop gehouden. De opbrengst komt ook ten goede aan het Project. Nieuwe (kerst)-kaarten zijn weer van harte welkom en kunnen ingeleverd worden bij één van de hierboven genoemde voorbereidingsgroep leden.

 

Van het CvK en CvD

Per 1 november hebben het college van Kerkrentmeesters en college van Diakenen een nieuw rekeningnummer! Dit heeft ook gevolgen voor u! Per 1 november gaat deze wijziging in.

College van Diakenen:

Vrijwillige bijdragen: NL21RABO 0373 7369 91

Overige: NL43RABO 0373 7369 83

College van Kerkrentmeesters:

Vrijwillige bijdrage, solidariteitskas, Kerkperspectief en andere bijdragen: NL75 RABO 0373 7154 55

Collectebonnen: NL97 RABO 0373 7154 47

Als u zelf overmaakt, of een automatische overboeking heeft, wilt u dan vanaf 1 november de bovenstaande nummers gebruiken?

Als u een incassomachtiging heeft afgegeven dan hoeft u niets meer te doen, dan regelen wij dit voor u.

Hartelijke groet,

Kerkelijk en Diaconaal Bureau Protestantse Gemeente Arnhem

 

Uitnodiging voor Ontmoetingsmiddag in de Bethlehemkerk

Sta je dagelijks even stil bij geloven, neem je de tijd voor inspiratie? Neem je een meditatief moment, lees je bijbel, bid je of zeg je goede woorden tegen een ander? Bemoedig je of vraag je zelf om steun. Ben je liefdevol en geduldig of heb je juist vooral vragen aan God en medemensen?

Kortom: waar zit het hem in: dat geloven van jou?

We willen daarover graag in een groep van minimaal 8 en maximaal 12 mensen in gesprek. We nodigen jou hiervoor uit als lid van de PGA-Noord in het gebied rond de Bethlehemkerk. We rekenen op één bijeenkomst en bij voldoende interesse op twee bijeenkomsten. Data:

Woensdag 21 november 14.00u - ca. 16.00u in de Bethlehemkerk

Woensdag 28 november 14.00u - ca. 16.00u in de Bethlehemkerk

Aanmelding – graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 11 november – via:

• e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

• telefoon: 026-3636335 bij Hennie Rosseel

• de lijst achterin de Bethlehemkerk

EN geef daarbij aan of één van beide kunt of je beide data!

We laten je dan uiterlijk 15 november weten op welke datum je wordt verwacht. Tot ziens! De voorbereidingsgroep:

Hennie Rosseel, Riek Reijnders en Annet Hogenbirk