Bethlehemkerk Arnhem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Wie zijn wij

 

Wij zijn een wijkgemeente van de Protestantse gemeente Arnhem. Wat ons samenbrengt, is het geloof in Jezus Christus, de Opgestane. Dit geloof legt de basis voor onze ontmoetingen en activiteiten. Vanuit dit geloof proberen we ook volop in de wijk Presikhaaf aanwezig te zijn. We proberen op onze eigen wijze handen en voeten te geven aan dit geloof.

We zijn een pluriforme gemeenschap, waarin ruimte is voor een ieder. Jong en oud, mensen die zoekend in het geloof staan, mensen die geloven vanuit een rotsvast vertrouwen, ... . Binnen deze gemeenschap zijn we samen wel op zoek naar wat ons bindt. In ons beleidsprogramma hebben we de volgende woorden hieraan gegeven: Gastvrij, Open en Diaconaal. Het zijn woorden die de richting aangeven welke kant wij als gemeente op willen.


Wat geloven wij?

Onze gemeenschap wortelt in het geloof in Jezus Christus, de Opgestane. Door zijn kruisiging en opstanding zijn wij hoopvolle mensen en die hoop mag tot uiting komen in onze liefde voor Hem, voor de mensen om ons heen en voor onszelf.

Dit fundament geeft ruimte en richting aan hoe wij gemeente van Jezus Christus met elkaar in Presikhaaf kunnen zijn. Het is een fundament dat ruimte schept voor een ieder om op zijn of haar eigen unieke wijze God te ervaren als de Schepper van hemel en aarde, onze Schepper. Dit geloof is een levenslang zoekproces waarin Gods verhaal, zoals is opgeschreven in de Bijbel en ons eigen verhaal ten volle betrokken worden.

Het is een fundament waarop wij voortbouwen in onze tijd, op deze plek in Arnhem en met de middelen die we nu hebben. Wij bewaren daarbij het goede uit onze traditie, maar staan ook open voor nieuwe ontwikkelingen, waarmee we bouwen aan onze gemeenschap.


Wat doen wij?

Onze missie is om een gastvrije, open en diaconale gemeente te zijn.

Gastvrij: Dat iedereen welkom is, zonder verplichtingen of taken

Open: Dat wil zeggen dat we open staan voor de verhalen, die een mens meebrengt. Voor ons is het daarbij van belang om Gods verhaal van liefde en het verhaal van die mens op elkaar te betrekken.

Diaconaal: Houdt in dat we een diaconale gemeente willen zijn, een gemeente in en van de wijken, die deel uitmaken van onze gemeente. Dat betekent ook dat we met open ogen en oren in deze wijken aanwezig willen zijn.